Privacy Verklaring Stampin Utopia

Stampin Utopia Privacyverklaring
Stampin Utopia, gevestigd aan Meidoornstraat 10 6163 EN Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.stampinutopia.nl                                                                      Meidoornstraat 10                                                                                                  6163 EN Geleen                                                                                                            06-24422021
Miranda Mols is de Functionaris Gegevensbescherming van Stampin Utopia Hij/zij is te bereiken via info@stampinutopia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stampin Utopia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie via messenger of What's App en telefonisch

Online formulieren

Bij Stampin Utopia kun je een reactie achterlaten onder mijn blogposten, hiervoor heb je een account nodig bij Google. Je email adres wordt nooit openbaar gemaakt. Wil je je reactie verwijderd hebben, mail dan naar info@stampinutopia.nl

Stampin Utopia maakt op haar website gebruik van het contactformulier van Google. De gegevens die je hier verstrekt worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden/reageren op je vraag. De gegevens worden na afhandeling verwijderd.

Op de website van Stampin Utopia kun je je via de balk bovenin inschrijven voor de nieuwsbrief. Vul je je email adres en naam in, dan ga je akkoord met het toesturen van onze nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt uitschrijven, al zouden we dat jammer vinden.

Op de Website van Stampin Utopia kun je kiezen voor mijn blogpost in je mailbox. In de mail die je nu via Feedburner ontvangt staat een link waarmee je je altijd weer kunt afmelden. Dit emailadres wordt dus enkel gebruikt om je mijn blogpost automatisch toe te sturen.

Mijn blog heeft via Blogger een SSL-certificaat (dit zie je aan het slotje en de "s" achter http), zodat alle informatie die via formulieren op deze site verzonden worden, versleuteld zijn en dus veilig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stampinutopia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stampin Utopia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Stampin Utopia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stampin Utopia neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stampin Utopia) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stampin Utopia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn:
* 7 jaar voor facturen 
* Personalia die door jou zijn aangeleverd worden bewaard zolang je klant bent of lid van de nieuwsbrief.
* Personalia die via het contactformulier verkregen zijn worden bewaard tot de vraag/bestelling is gedaan
* Emails tot max 6 maanden nadat deze naar ons verstuurd is

Delen van persoonsgegevens met derden

Stampin Utopia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijv. voor het versturen van je bestelling) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stampin Utopia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.                         Blogger gebruikt deze uiteraard wel als je mijn website bekijkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stampinutopia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stampin Utopia zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Stampin Utopia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stampin Utopia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stampinutopia.nl

Reacties